FILM - VIDEO, jasno v každém záběru
NAŠE NABÍDKA:
natáčení akcí
střihové práce
přepisy filmů
videokopie
filmové projekce
filmové festivaly
nová zakázkaOBCHODNÍ PODMÍNKY:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Vaše objednávky přijímáme:
  - na telefonním čísle 721 421 700 (9 - 21 hod.),
  - na adrese Ke Štvanici 4, Praha 8 (dle domluvy),
  - na e-mailové adrese filmvideo(zavináč)centrum.cz
  - na Skype (pokud jsme ON-LINE),
  Materiály k přepisu nebo k rozkopírování můžeme vyzvednout u vás nebo je můžete zaslat poštou či kurýrem. Dále můžete zásilku odevzdat a po zpracování vyzvednout na pobočkách Ulozenka.cz.

PŘEPISY (DIGITALIZACE) FILMŮ A VIDEOKAZET

 • Výrobní lhůta pro filmové přepisy a videokopie, jejichž odhadovaná celková délka nepřesahuje 60 minut, je 14 dní. Za každou další započatou hodinu se výrobní lhůta prodlužuje o dalších 14 dní. Při zadání zakázky lze domluvit i jiný termín dle našich kapacitních možností. Stav zakázky, položkový rozpis a celková cena jsou uvedeny na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci můj účet po zadání vašeho telefonního čísla.

 • Za převzaté materiály neseme plnou zodpovědnost až do doby jejich odevzdání zákazníkovi nebo zaslání poštou. Zavazujeme se, že neposkytneme žádnou kopii vašich materiálů jiným firmám či osobám či je nezveřejníme v médiích či na internetu bez vašeho vědomí.

ZPRACOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ, STŘIH

 • Pokud není uvedeno jinak, bude na nosič DVD(-R) vypálen plnohodnotný formát DVD-VIDEO a na nosiči Blu-Ray formát BDAV, které jsou určeny pro přehrání na všech typech stolních DVD a Blu-Ray přehrávačích. V počítačích lze tento disk přehrát pouze v případě použití programu pro přehrání disků (Windows Media Player, Power DVD apod.). Uznané reklamace vyrobených obrazových a zvukových nosičů vyřizujeme do jednoho měsíce od převzetí zdrojových materiálů a špatného nosiče zpět od zákazníka. Za reklamaci nelze uznat námi vypálené disky, které nepřehrajete z důvodu, že nemáte k dispozici zařízení nebo software k přehrávání.

 • Zákazník plně zodpovídá za to, že na poskytnuté obrazové a zvukové materiály ke kopírování vlastní autorská práva a že výroba kopie (kopií) je v souladu se zákonem. Vyhrazujeme si právo nepřijmout ke zpracování takové materiály, při jejichž rozkopírováním by byl porušen autorský či jiný zákon, předpis či nařízení. Z profesionálně vytvořeného nosiče z obchodní sítě lze podle zákona vytvořit pouze jednu kopii pro osobní účely, pokud není technologickými prostředky výroba kopie znemožněna.

 • Primární záznamy přepisů filmů a soubory DVD-VIDEO archivujeme jeden měsíc pro případné rozšíření objednávky nebo reklamace. Nearchivujeme vytvořené soubory AVI / MPG, které si zákazník překopíruje na vlastní přenosný disk.

ZAJIŠTĚNÍ VIDEOPROJEKCE, PROJEKCE FILMŮ V KINECH

 • Při objednání filmové nebo videoprojekce konkrétního titulu z filmové, televizní nebo videodistribuce jsou distribuční (promítací) práva řešena přímo s poskytovatelem, majitelem nebo autorem titulu. Projekce snímku bez tohoto souhlasu není možná. Projekce je nutné objednávat s organizačních důvodů minimálně tři týdny předem.

 • Zajištění videoprojekce - pronájem projektoru, případně dalších zařízení, je možné pouze s obsluhou. Cesta tam i zpět se započítává do pronájmu zařízení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Zakázka bude vydána po uhrazení částky, případně bude zaslána přes Uloženku nebo poštou či kurýrem na dobírku. Při osobním převzetí zakázky lze platit hotově, systémem Mobito nebo bankovním převodem z Raiffeisenbank. Na pobočkách Ulozenka.cz lze platit hotově nebo platební kartou. K zakázkám, které chcete platit bankovním převodem, požadujeme objednávku, která musí obsahovat vaše identifikační údaje, jméno a podpis osoby, oprávněné jednat za firmu, a popis služby, kterou požadujete a datum vystavení. Při objednání některých našich služeb můžeme požadovat zálohu. Záloha musí být zaslána na náš účet nebo zaplacena v hotovosti před započetím pronájmu/akce/práce. V případě nezaplacení stanovené zálohy nebudou objednané služby realizovány.

 • V některých případech a některých obdobích můžeme udělit slevu. Automaticky je přiznána sleva při objednávce přes internet a mobilní aplikaci.

 • Do plného zaplacení zakázky jsou veškeré námi vytvořené a zaznamenané (případně i zpracované) audiovizuální záznamy naším autorským dílem, se kterým můžeme při neuhrazené platbě dále volně disponovat. Hotová zakázka bude v plném rozsahu předána pouze po zaplacení celé částky. Do té doby lze předat např. jen pomocný záznam, který nebude v plné kvalitě či bude opatřen časovým kódem v obraze. Můžeme požadovat přirážku až 1 % za každý den po splatnosti faktury. Neplatiče můžeme po delší době uveřejnit na našich webových stránkách případně i jinde.

 • Storno poplatky jsou 14-7 dní před akcí (střižna, kamerování, promítání) 25% z celkové částky, 7-3 dny 50%, 3-2 dny 75%. Méně než dva dny před akcí je storno poplatek 100%.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Zavazujeme se, že vaše osobní a kontaktní údaje a informace o vašich zakázkách neposkytneme žádné třetí straně s vyjímkou, pokud si je budou chtít vyžádat orgány činné v trestním řízení nebo v případě vymáhání dlužné částky prostřednictvím jiné firmy.

 • Vlastním zhotovitelem zakázky a tedy vystavovatelem faktury - daňového dokladu je vždy jedna z uvedených osob, jejichž seznam a IČO je uvedeno v kontaktech.

 • Zákazník objednáním zakázky prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Souhlas s těmito obchodními podmínkami se vztahuje k datu zadání zakázky. Tyto obchodní podmínky mohou být v budoucnu měněny. Poslední změna těchto obchodních podmínek proběhla 1.7.2015.